Mark-kørsel / Vintertræning

Følg med på facebook for at få seneste information omkring vintertræning.

 

Lige træningstiderne endnu en gang...........
- mandag kl. 17 - 20
- onsdag kl. 14 - 20
- fredag kl. 10 - 17
- lørdag kl. 10 - 17

KØRSEL UDEN FOR TRÆNINGSTIDERNE ER STRENGT FORBUDT!

INGEN KØRSEL PÅ HELLIGDAGE!

Hvis der ikke er træningsleder fra klubben, skal du huske selv at stille med en TL'er! (én med licens)

BANEREGLER

Klubbens officielle træningstider er: 

Mandag 17:00-20:00 , Onsdag 14:00-20:00 , Fredag 10:00-17:00 , Lørdag 10:00-17:00

lørdag fra kl 11.00-17.00 og onsdag 17.00 til kl 20.00 er der træningsleder på.

Hvis der ikke er træningsleder fra klubben, skal du huske selv at stille med en TL'er!

Brug altid sund fornuft når der køres på banen, og kør den samme vej rundt uden underlige genveje

skift imellem klasserne og kør ud når uret viser det og overhold de følgende gældende regler !

 Klubbens officielle regler for kørsel på banen.

Man må IKKE benytte banen alene. Der SKAL altid være en hjælper tilstede.

Kørsel udenfor banen er forbudt 

Der må kun springes på hoppene, når flagposterne er besat. Dette gælder når der er mere end en kører på banen. - en flagpost kan nogle steder godt dække 2 hop men kun hvis begge flag er fjernet ! - hvis der hænger eller står et ubemandet flag på toppen så må der IKKE hoppes!

Træningslederen er ALTID den øverste myndighed ved træning. Anvisninger fra denne SKAL følges.

Onsdag og lørdag i den åbne trænigstid må der ikke køres uden tilstedeværelse af en træningsleder 

Overtrædelse af ovennævnte regler medfører udelukkelse fra træningen.

Bestyrelsen

TRÆNINGSLEDER

TL-Arbejdsopgaver

TL-oversigt

Vi skal altid have en træningsleder (TL) til stede ved klubbens onsdags og lørdagstræninger.

TLs opgaver ved træningen er:

 Åbne for klubhus

Sikre sig at banen er klar til kørsel (bl.a. ryddet for generende sten) inden træningen startes

Sørge for at skiltet med køretider og ur stilles frem

Sørge for at der under kørsel hele tiden findes de nødvendige flagposter de rigtige steder

Sørge for at flagposterne er iført orange eller gul synlig vest

Sikre sig at de kørere som træner har medbragt gyldigt licenskort

Sørge for at der bliver skiftet mellem grupperne i henhold til køretiderne

Sørge for at kørsel bliver standset og at der bliver samlet sten, når TL finder det nødvendigt

Sikre sig at materiel bliver samlet ind og klubhus aflåst efter træning

Husk at TL altid er den øverste myndighed ved de officielle træninger og anvisninger fra TL skal følges.

Bestyrelsen