Træningsleder 2023

Træningslederens Arbejdsopgaver

Vi skal altid have en træningsleder (TL) til stede ved klubbens onsdags og lørdagstræninger.

Om onsdagen er træningslederen er på banen fra kl. ca. 16:30/17:00

Om lørdagen er træningslederen på banen fra kl. ca. 10:00 
(Hvis der ikke er fremmøde inden kl. 12:00 tager træningslederen hjem).

 

TLs opgaver ved træningen er:

 - Åbne for klubhus

- Sikre sig at banen er klar til kørsel (bl.a. ryddet for generende sten) inden træningen startes

- Sørge for at skiltet med køretider og ur stilles frem

- Sørge for at der under kørsel hele tiden findes de nødvendige flagposter de rigtige steder

- Sørge for at flagposterne er iført orange eller gul synlig vest

- Sikre sig at de kørere som træner har medbragt gyldigt licenskort

- Sørge for at der bliver skiftet mellem grupperne i henhold til køretiderne

- Sørge for at kørsel bliver standset og at der bliver samlet sten, når TL finder det nødvendigt

- Sikre sig at materiel bliver samlet ind og klubhus aflåst efter træning

 

Husk at TL altid er den øverste myndighed ved de officielle træninger, og anvisninger fra TL skal følges.

                                                                                      Bestyrelsen