Baneregler

Klubbens officielle træningstider er: 

Mandag 17:00-20:00

Onsdag 14:00-20:00 - Med fast træningsleder fra kl. 16:30/17:00

Fredag 10:00-17:00

Lørdag 10:00-17:00 - Med fast træningsleder fra kl. 12:00
(Hvis der ikke er fremmøde inden kl. 12:00 tager træningslederen hjem)

Dage hvor der ikke er fast træningsleder fra klubben, skal du huske selv at stille med en Træningsleder.

- Brug altid sund fornuft når der køres på banen, kør altid den samme vej rundt.

- Skift imellem klasserne, kør ud når uret viser det, og overhold de øvrige gældende regler.

KØRSEL UDEN FOR TRÆNINGSTIDERNE ER STRENGT FORBUDT!

INGEN KØRSEL PÅ HELLIGDAGE!

 Klubbens officielle regler for kørsel på banen:

- Man må IKKE benytte banen alene. Der SKAL altid være en hjælper tilstede.

- Kørsel udenfor banen er STRENGT forbudt.

- Der må kun springes på hoppene, når flagposterne er besat. En flagpost kan nogle steder godt dække 2 hop, men kun hvis begge flag er fjernet ! 

- Hvis der hænger eller står et ubemandet flag på toppen, så må der IKKE hoppes!

- Træningslederen er ALTID den øverste myndighed ved træning. Anvisninger fra denne SKAL følges.

- Onsdag og lørdag i den åbne trænigstid, må der ikke køres uden tilstedeværelse af en træningsleder.

- Overtrædelse af ovennævnte regler medfører udelukkelse fra træningen.                                                                                                   

 Bestyrelsen