Banens åbningstider

Klubbens officielle træningstider er: 

Mandag 17:00-20:00

Onsdag 14:00-20:00 - Med fast træningsleder

Fredag 10:00-17:00

Lørdag 10:00-17:00 - Med fast træningsleder

Dage hvor der ikke er fast træningsleder fra klubben, skal du huske selv at stille med en Træningsleder.

- Brug altid sund fornuft når der køres på banen, kør altid den samme vej rundt.

- Skift imellem klasserne, kør ud når uret viser det, og overhold de øvrige gældende regler.

KØRSEL UDEN FOR TRÆNINGSTIDERNE ER STRENGT FORBUDT!

INGEN KØRSEL PÅ HELLIGDAGE!